Blog

Blog van Het Beginstation, met het laatste nieuws en interessante artikelen.

Artikelen

Posted by Serge Kornuyt on 1 september 2017

Duurzamer Nederland

Jonge ondernemers en politici hebben afgelopen week een manifest opgesteld voor een duurzamer Nederland. Deze bijeenkomst is een initiatief van MVO Nederland, De Groene Zaak, DJ100 en Social Enterprise NL.  Maria van der Heijden, directeur-bestuurder van MVO Nederland: “Alleen door kennis en ervaringen uit te wisselen en door samen te werken, kunnen we Nederland duurzamer maken.

 

Het manifest dat jonge politici onder leiding van Jan Terlouw in februari hebben opgesteld was een prachtig begin. Maar samen met jong ondernemend Nederland moeten we de vertaling maken naar de ondernemerspraktijk. Het is heel goed als jonge ondernemers en jonge politici elkaar direct aan het begin van hun politieke loopbaan, of in de opstartfase van hun duurzame bedrijf weten te vinden.”

 

Duurzamer Nederland

 

Aan de bijeenkomst in Arnhem namen 75 jongeren deel, waaronder Serge Kornuyt namens Het Beginstation. Het programma startte met een inspirerend interview met hoogleraar Klaas van Egmond. Hij benadrukte dat jongeren eigenaarschap moeten nemen over wat er gebeurt in en met hun leefomgeving.

 

Manifest voor een duurzame economie

De jonge deelnemers werkten de volgende vijf thema’s verder uit met als achterliggende gedachte om constructief te willen samenwerken voor het realiseren van een duurzame economie, waarbij innovatie noodzakelijk is.

 

1. Klimaat & Energie
Ons politieke beleid en onze bedrijfsstrategie zullen erop gericht zijn minstens die
maatregelen te nemen die nodig zijn om te voldoen aan het klimaatakkoord van Parijs.
Uiterlijk in het jaar 2040 willen we een volledig klimaatneutrale economie gerealiseerd
hebben. Hiermee lopen we voor op de doelen die Nederland zichzelf heeft gesteld (2050).
De volgende zaken zijn nodig om deze doelstelling te realiseren:
• Stoppen met fossiele brandstof/energie subsidies in 2020
• EU CO2 tax in 2020
• 100% zelfvoorzienende woningen/gebouwen in 2030

 

2. Circulair grondstoffengebruik
Wij streven ernaar om uiterlijk in het jaar 2040 een volledig gesloten grondstofketen te
hebben gerealiseerd. Dat wil zeggen dat er in dat jaar geen grondstoffen meer uit de
economie verdwijnen en dat het gebruik van biologische grondstoffen de draagkracht van de
aarde niet zal overschrijden. Hiermee lopen we voor op de doelen die Nederland zichzelf
heeft gesteld (2050).
De volgende maatregelen zijn nodig om deze doelstelling te realiseren:
• Belastingverschuiving. (Ex’Tax) Belasting op arbeid omlaag, op grondstoffen omhoog.
• Circulair inkopen door overheid en bedrijven
• Monitoren van input/output materialen
• Materialenpaspoort voor alles
• Kennis over Circulaire Economie verplicht in alle onderwijsprogramma’s van basisscholen,
VO, MBO, HBO tot WO etc.)

 

3. Sustainable Development Goals
We erkennen het behalen van de SDG’s van de Verenigde Naties als de belangrijkste doelen
van ons politieke beleid en onze bedrijfsstrategie.
De volgende maatregelen zijn nodig om deze doelstelling te realiseren:
• Kennis over SDG’s in onderwijs integreren
• SDG meetlat voor beleid investeringen/bedrijven
• Voorbeeldgedrag overheid en bedrijven
• Lange termijn beleidsmaatregelen
• Professional commitment om niet te gaan werken voor organisaties die de SDG’s niet
volgen

 

4. Fair share
Wij vinden dat ieder individu en iedere organisatie zijn ‘fair share’ zou moeten doen in het
bereiken van een duurzame, sociale en eerlijke economie. Dit heeft betrekking op alle
aspecten van politiek en bedrijfsvoering, van belastingen tot energieverbruik en van
diversiteit tot beloningsbeleid.
De volgende maatregelen zijn nodig om deze doelstelling te realiseren:
• Klimaatbelasting en Klimaatontlasting
• Keuringsdienst van Maatschappelijke waarde (Transparantie in de keten)
• Goed voorbeeld doet volgen!

 

5. Menselijke maat
Bij het nastreven van een duurzame samenleving zullen wij in onze beslissingen aandacht
hebben voor een menswaardig bestaan en verschillen tussen mensen respecteren,
waarderen en daar naar handelen. Waarbij welzijn boven welvaart staat.

 

Duurzamer nederland manifest

 

Posted by Serge Kornuyt on 4 juli 2017

Charter diversiteit

Het Charter Diversiteit: op woensdag 21 juni tekenden 12 werkgevers het Charter Diversiteit tijdens een inspirerende bijeenkomst in de voormalig gevangenis De Lik in Utrecht. Met deze ondertekening kiezen deze wergevers voor meer diversiteit en een inclusief bedrijfsklimaat in hun bedrijf of organisatie. Het Charter Diversiteit telt nu inmiddels 92 ondertekenaars.

 

Tijdens deze bijeenkomst, gehost door Reclassering Nederland, tekenden de volgende bedrijven en organisaties het Charter: Atria, Driessen HRM, Facility Support, Innogy Essent, C.Kornuyt BV, MKB-Utrecht, Novartis Pharma BV, Reclassering Nederland, Tandheelkunde Groep Nederland BV, Werkgeversvereniging Banken, Women Inc. en Woonstad Rotterdam. Zij markeerden ieder tijdens de ondertekening van het Charter, de toegevoegde waarde van diversiteit voor hun organisatie.

 

Charter diversiteit - Kornuyt BV

 

Met ondertekening van het Charter Diversiteit zegt een werkgever toe een effectief diversiteitsbeleid te bevorderen via door de onderneming of organisatie zélf geformuleerde maatregelen, gekoppeld aan bedrijfseconomische doeleinden. Sjef van Gennip, de algemeen directeur van Reclassering Nederland en 1 van de sprekers op 21 juni zegt: “Het Charter Diversiteit geeft handvatten om de diversiteit te verhogen binnen Reclassering Nederland”.

 

Serge Kornuyt

 

Het Charter Diversiteit is een onderdeel van het project Diversiteit in bedrijf. Dit project ondersteunt werknemers en werkgevers in hun streven naar meer diversiteit in hun organisaties via het aanreiken van advies, netwerken en kennis. Hierdoor kunnen werkgevers hun resultaten verbeteren. Voor meer informatie: www.diversiteitinbedrijf.nl

 

Charter Groepsfoto

 

Op de groepsfoto van links naar rechts:

 

Saskia Groenendijk, Assistant Supply Chain Novartis Pharma BV
Martin de Jong, HR Business Partner Innogy Essent
Ali Keles, CEO Tandheelkunde Groep Nederland BV
Els Verhagen, penningmeester Werkgeversvereniging Banken
Renée Römkens, directeur/bestuurder Atria
Sjef van Gennip, algemeen directeur Reclassering Nederland
Ton Vink, directeur Facility Support
Nienke Hagenbeek, manager Finance & Partnerships Women Inc.
Ad van Zutphen, directeur uitzenden en detacheren Driessen HRM
Ton Verschoor, manager personeel- en organisatieontwikkeling Woonstad Rotterdam
Irene van der Laan, bestuurslid MKB-Utrecht
Serge Kornuyt, algemeen manager C. Kornuyt BV

 

(foto: Dirk Hol)

 

Posted by Serge Kornuyt on 3 juni 2017

Toekomst Europese unie

Maart 2017 heeft de Europese Commissie met de publicatie van het “witboek over de toekomst Europese Unie het startschot gegeven voor een Europees debat over de functies en en toekomstige vorm van de Europese Unie. Dit is niet enkel een zaak die alleen de regeringen aangaat, maar van groot belang de posities en visies van het maatschappelijk middenveld in Nederland sterk onder de aandacht te brengen.

 

Toekomst Europese Unie

 

Op donderdag 1 juni organiseerde de SER in samenwerking met het Europees Economisch en Sociaal Comité (EESC) een brainstorm sessie met het maatschappelijk middenveld over de toekomst van Europa. Vertegenwoordigers van sociale partners en andere maatschappelijke organisaties spraken uit wat zij verwachten van de Europese Unie en wat niet.  Wat willen wij van de Europese Unie en wat is er nodig om dat te bereiken?

 

De uitkomsten van deze brainstorm sessies worden meegenomen in een advies van het Europees Economisch en Sociaal Comite dat rond de zomer in 2017 zal worden gepresenteerd aan de Europese Commissie.

 

 

Posted by Serge Kornuyt on 1 juni 2017

Expositie de fonkel

Expositie de Fonkel: Art of Waste is onderdeel van stichting Het Beginstation. Het is een project waarbij we lokaal afval verwerken in kunst. Met Art of Waste willen we onnodige verspilling tegengaan en geven we een tweede leven aan materialen dat anders afval zou worden. Daarnaast heeft Art of Waste ook als doel om mensen, met een achterstand of een beperking, de kans te geven zich te kunnen ontwikkelen en waardevol te zijn.

 

Expositie de fonkel Art-of-waste-expositie-Helmond-collage

 

Bijdrage circulaire economie

Met Art of Waste hoopt Het Beginstation een bijdrage te leveren, waarin iedereen zijn of haar steentje kan bijdragen in een duurzame circulaire economie vol met mooie en bijzondere kunst. zie hieronder enkele foto’s van de de expositie Art of Waste in wijkhuis De Fonkel. Deze unieke expositie is nog te bewonderen t/m 15 juni 2017!

 

 

 

 

Positiviteit

Art of Waste wil positiviteit naar de mensen overbrengen. Vandaar ook het motto: “Maak van afval een kunstwerk”. Voor meer informatie surf naar: www.beginstation.nl en www.artofwaste.nl of email naar info@artofwaste.nl

 

Posted by Serge Kornuyt on 9 mei 2017

Expositie schilderijen in gemengde technieken

Expositie schilderijen in gemengde technieken: Vrijdag 19 mei 2017 om 20:00 – Wijkhuis Bredeschool De Fonkel, Prins Karelstraat 131 in Helmond – is de opening van een bijzondere schilderijexpositie in gemengde technieken.

 

Elke 6 weken is er in de Fonkel sinds 2009 een officiële opening van een schilderijexpositie, die mede  dankzij de uitstekende medewerking van onze 2 vrijwilligers Martien van de Berkmortel en Henk van Lieshout tot stand komt. Beide heren verrichten nu al 8 jaar heel goed werk dat blijkt uit het resultaat, want ook dit jaar is de belangstelling om te exposeren erg groot. De Fonkel biedt de creatieve hobbyisten de mogelijkheid om hun werken via deze expositie aan de buitenwereld te tonen.

 

De opening van deze speciale expositie is Vrijdag 19 mei a.s. om 20.00 uur in de ontmoetingsruimte van de Fonkel, waar wij u graag voor uitnodigen en hieronder kunt u lezen wat “Beginstation: Art of Waste” precies inhoudt. Koffie en thee staat zoals altijd voor u klaar. De expositie is dagelijks te bezichtigen op de bovenverdieping van de Fonkel tijdens de openingsuren van 9.00 tot 17.00 uur. Er is een lift aanwezig.

 

Afval verwerken in kunst

Art of Waste is onderdeel van stichting Het Beginstation. Het is een project waarbij we lokaal afval verwerken in kunst. Met Art of Waste willen we on- nodige verspilling tegengaan en geven we een tweede leven aan materialen dat anders afval zou worden.

 

Expositie kunst gemaakt van afval

 

Daarnaast heeft Art of Waste ook als doel om mensen, met een achterstand of een beperking, de kans te geven zich te kunnen ontwikkelen en waardevol te zijn. Met Art of Waste hoopt het Beginstation een bijdrage te leveren, waarin iedereen zijn of haar steentje kan bijdragen in een duurzame economie vol met mooie en bijzondere kunst. Art of Waste wil positiviteit naar de mensen overbrengen. Vandaar ook het motto: “Maak van afval een kunstwerk

 

Expositie schilderijen in gemengde technieken

 

Voor meer informatie kijk op artofwaste.nl
Tel. 06-13992761

 

Archief