31 maart 2017

Handelsmissie silicon valley

Handelsmissie silicon valley Jong Management Internationaal (JMI) is een ondereel van VNO-NCW en een autonoom onderdeel binnen Jong Management. Persoonlijk en zakelijk groeien, met een internationaal tintje, dat is waar JMI voor staat. Over de […]
21 maart 2017

Dag van de 1000 voorbeelden

Meet & greet bij het Beginstation  Stichting het Beginstation werkt mee met de ‘Dag van de 1000 Voorbeelden!’ Deze dag staat in het teken van een circulaire economie, reïntegratie en het tegengaan van verspilling van […]
13 maart 2017

Winnaars Klimaattop Helmond

Winnaars Klimaattop Helmond Donderdag 23 februari gingen alle lichten op groep voor de jongeren Klimaattop Helmond. Een initiatief van Gemeente Helmond i.s.m. met onder andere het Jan van Brabant College  en Het Beginstation. Donderdag 23 […]
23 februari 2017

Klimaattop Helmond

Klimaattop Helmond Vandaag 23 februari gaan alle lichten op groen voor de Jongeren Klimaattop Helmond! Een initiatief van Gemeente Helmond i.s.m. met onder andere het Jan van Brabant College  en Het Beginstation.     Lichten […]
22 februari 2017

Sociaal ondernemen

Sociaal ondernemen Op 21 februari jongstleden hebben veel ondernemers en anderen die een rol spelen in de wereld van sociaal ondernemen zoals branchevertegenwoordigers, beleidsmakers, wetenschappers en financiers een rondetafel overleg over sociaal ondernemen bijgewoond in […]
17 februari 2017

100.000 Banen

100000 banen Innovatief zijn met mensen met een beperking, daar zet Serge Kornuyt van Het Beginstation zich voor in. Goede voorbeelden, successen en voorwaarden van de Banenafspraak komen aan bod tijdens rondetafelgesprek bij Jetta Klijnsma en Aart […]
8 februari 2017

Biobased chemie

Handelsmissie biobased chemie Bijna 70 vertegenwoordigers van overheden, bedrijven en kennisinstellingen uit Nederland en Duitsland reisden van 8 tot 10 februari 2017 af naar de Duitse deelstaten Thüringen, Saksen-Anhalt en Saksen voor de economische handelsmissie […]
5 februari 2017

Stadslab Helmond

Stadslab Helmond.   Hier kan iedere inwoner van Helmond terecht die nieuwe ideeën heeft om zijn buurt, straat, wijk of stad te verbeteren. Elk nieuw idee voor Helmond is welkom, iedereen is welkom! Samen met […]
26 januari 2017

Grondstoffenakkoord

Grondstoffenakkoord Er is een grote omslag nodig in de manier waarop we met afval en grondstoffen en omgaan. Daarom hebben vandaag liefst 180 partijen in Den Haag het Nationaal Grondstoffenakkoord getekend . Hierin staan overeenkomsten en […]