Verder komen met het Beginstation


Het Beginstation is een concept dat zich richt op werkgelegenheid, start-ups en innovaties voor een circulaire economie. Een innovatiecentrum gelegen aan het Stationsplein in Helmond welke zorgt voor een inspirerende en verbindende ontmoetingsplaats tussen diverse partijen. Wij verbinden kennis en ervaring met elkaar, faciliteren, stimuleren en motiveren voor een duurzame circulaire economie versneld door de huidige technologie. Wij richten ons op Helmond en Brainport Regio.
 
 

Wij willen de circulaire economie een boost geven


In de circulaire economie worden materialen en producten opnieuw gebruikt en behouden grondstoffen de waarde die ze hebben. Dit wil zeggen dat er gestreefd wordt om materialen en producten een zo lang mogelijke levensduur te geven, herstel van producten mogelijk te maken en optimaal hergebruik te realiseren. Voor ondernemers biedt dit veel kansen. Denk aan minder afval, minder grondstoffenverbruik, het minimaliseren van waardevernietiging, meer ketensamenwerking en meer innovaties.

Visie

Ons grootste doel is een volledig circulaire economie. Er liggen enorme kansen voor economische groei, werkgelegenheid en tegelijkertijd het voorkomen van uitputting van onze aarde.

In 2030 is 75% van onze bedrijfsvoering circulair. We geven per jaar 50 studenten een stage plaats en geven 50 mensen een kans om terug te keren op de arbeidsmarkt. Daarnaast hebben we 100 circulaire oplossingen gerealiseerd.

Missie

Naast het hergebruiken van producten en restproducten of zelfs afval gaan wij verspilling van talent tegen. Dat doen we door mensen met een achterstand op de arbeidsmarkt of met een beperking een kans te geven om zich te ontwikkelen in iets waar ze echt goed in zijn.

Ook statushouders kunnen bij ons aan de slag om een nieuw vak te leren. Zo gaat hun kennis en ervaring niet verloren en krijgen ze weer een nieuw doel in hun leven.