Het Fietsenstation

Het Fietsenstation zorgt ervoor dat de weesfietsen van Helmond weer een nieuwe eigenaar krijgen. De fietsen staan al een langere tijd in de fietsenstallingen van Helmond zonder dat deze worden opgehaald door de eigenaar. Met een team worden deze weesfietsen opgeknapt zodat ze weer de weg op kunnen. De tweedehands fietsen zijn prima fietsen die goed gebruikt kunnen worden als stapfiets maar ook hebben we prima stadsfietsen die in een goede staat verkeren.

Bekijk hier de website!