Het team

Het team van Het Beginstation varieert door het jaar heen aangezien Het Beginstation mensen van alle kanten opleid naar een succesvolle carrière op de arbeidsmarkt. Buiten het kernteam van vaste medewerkers gaat het om een grote diversiteit aan deelnemers en betrokkenen. Mogelijke werkvormen zijn: stage, werkstage, werkervaringsplekken, dagbesteding, re-integratie (werkfit en naar werk) dagbesteding en vrijwilligers. Deze foto is gemaakt door Sacha de Boer in 2019 nadat Het Beginstation de award voor diversiteit had gewonnen.