Het team van 2018

Het team van het beginstation varieert door het jaar heen aangezien een gedeelte van de deelnemers bestaat uit stagiaires of afstudeerders. Buiten het kernteam van vaste medewerkers gaat het om een grote diversiteit aan deelnemers en betrokkenen. Mogelijke werkvormen zijn: stage, werkstage, werkervaringsplekken, dagbesteding, re-integratie (werkfit en naar werk) dagbesteding en vrijwilligers. Door het jaar heen is er een gemixt team van ongeveer 30 getalenteerde mensen actief met een ongekende hoeveelheid knowhow die we gezamenlijk inzetten voor nieuwe duurzame initiatieven die bijdragen aan de transitie naar een duurzame en circulaire economie.