Vrijwilligerswerk Helmond[spacer height=”20px”]

Vrijwilligerswerk Helmond

 

Vrijwilligerswerk Helmond[spacer height=”20px”]

Vind jij het ook leuk om een maatschappelijke bijdrage te leveren en wil je vrijwilliger worden in Helmond? Op een innovatieve en tevens maatschappelijk verantwoorde manier samen te werken met enthousiaste en gedreven mensen? Dan is Het Beginstation op zoek naar jou!

Vrijwilligerswerk maakt dat je je nuttig voelt; soms is het een opstap naar een vaste baan.  Wij als jonge organisatie in Helmond zijn groeiende en op zoek naar competente vrijwilligers zoals u. en hopen dat u bij een organisatie als Het Beginstation een bijdrage zou willen leveren.

Uitdagend en uniek

Een uitdagende vrijwilligersfunctie beschikbaar binnen een unieke omgeving met een maatschappelijke en sociale doelstelling. Een innovatiecentrum gelegen aan het station in Helmond. Uiteraard kijken we naar jouw kwaliteiten en ambities.

 

Bij Het Beginstation zijn wij intern en extern bezig met circulaire startups van bedrijven en projecten om de deeleconomie te stimuleren in de breedste zin van het woord. Stichting Het Beginstation is een project in samenwerking met o.a. de Gemeente, Senzer, de Rabobank en Brainport. Door de veelzijdigheid aan projecten, startups, innovaties en partners heerst er een dynamische en creatieve sfeer waardoor vernieuwende oplossingen ontstaan voor vraagstukken en maatschappelijke uitdagingen die binnen komen bij Het Beginstation.

 

Wij zoeken ter versterking van ons team:[spacer height=”20px”]

→ Fietsenmaker(s)

Omschrijving van de werkzaamheden:

 • Wij zoeken een Senior fietsenmaker met ervaring die verantwoordelijk is voor het repareren van onze weesfietsen.
 • Repareren en onderhouden van fietsen
 • Ontmantelen van fietsen die niet te redden zijn
 • Schoonmaken van de fietsen en proper houden van de werkruimte

De functie wordt geboden in de vorm van dagbesteding, werkstage en vrijwilligerswerk, met doel naar betaald werk.

Er is altijd ruimte voor ontwikkeling door mee te werken aan andere projecten.

 

 

Profiel vrijwilliger:

 • Werk- en denkniveau op MBO  niveau gewenst.
 • De fietsenmaker werkt alleen of in teams.
 • Je werkt nauw samen met en rapporteert aan de manager en legt verantwoording af..
 • Je beschikt over omgevingsbewustzijn, improvisatievermogen en ondernemerschap.
 • Goede mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid.
 • Competenties: Handig, creatief en in staat problemen op te lossen, kan out of the box denken en kan goed samenwerken.

 

Project medewerker(s)

Omschrijving van de werkzaamheden:

 • Inhoudelijke ondersteuning bij het uitvoeren van het acquisitieplan.
 • Behartigt de belangen van de stichting door middel van (beleidsmatige) inbreng in eventuele externe overleggen en bijeenkomsten.
 • Verstrekt desgevraagd (management) informatie, communiceert in- en extern.
 • Vertegenwoordigt desgevraagd Het Beginstation extern en onderhoudt en benut contact met partijen zoals diverse overheden, bedrijven.
 • Levert een bijdrage aan o.a. het acquisitieplan hetgeen gericht is op de visie en missie van de stichting.
 • Is verantwoordelijk voor het uitvoeren van de gezamenlijke (deel)projecten met partners en bewaking van de concrete projectplannen en budgetten, in afstemming met de projectmanager.
 • Ondersteunt partners en collega’s van de stichting in de uitvoering van de (deel)projecten, onderhoudt contacten met betrokkenen en bewaakt de voortgang.
 • Biedt ondersteuning, indien gewenst/nodig, bij backoffice activiteiten. Te denken valt aan diverse administratieve taken en/of projecten.

 

Profiel vrijwilliger:

 • Werk- en denkniveau op MBO+ / HBO niveau gewenst.
 • De projectmedewerker opereert in projectteams.
 • Je werkt nauw samen met en rapporteert aan de projectmanager en legt verantwoording af.
 • Je bent in staat de stichting naar buiten toe te vertegenwoordigen met betrekking tot de visie en missie van de stichting.
 • Je beschikt over omgevingsbewustzijn, improvisatievermogen en ondernemerschap.
 • Goede mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid.
 • Competenties: Probleemanalyse, plannen en organiseren, resultaatgerichtheid, samenwerken, initiatief, onderhandelen, besluitvaardigheid, zelfontwikkeling en omgevingsbewustzijn, motivatie.


 

→   Systeembeheerder ICT

Wij zijn een concept dat zich richt op innovaties, startups en werkgelegenheid. Het is een verbindende en inspirerende ontmoetingsplaats waar samenwerking tussen diverse partijen leidt tot nieuwe ideeën.

 

Omschrijving van de werkzaamheden

• Opstellen en posten van nieuwsberichten op de webpagina en social media (bv: Pinterest en Facebook)
• Onderhouden en uitbreiden van de website en de webshop
• Vindbaarheid van de website vergroten door middel van SEO schrijven en linkbuilding (white hat)
• Inzetten van sociale media kanalen
• Meedenken over applicatieontwikkeling en programmeren (Google glass, Ibeacon)
• Ondersteunen bij diverse interne opdrachten
• Mailcampagnes opzetten in Mailchimp
• Video maken/storytelling

 

Profiel vrijwilliger

• Communicatieve en sociale vaardigheden door samen te werken met collega’s.
• Analyse- en creatieve-vaardigheden; door het bedenken van oplossingen voor ICT gerelateerde problemen en het leggen van verbanden
• Kwaliteit en nauwkeurigheid: door gestructureerd en zorgvuldig te werken
• Overleggen en samenwerken door afspraken met elkaar te maken, deze afspraken na te komen en een positieve bijdrage te leveren aan de werksfeer
• Verantwoordelijkheid; door zelfstandig te leren werken aan verschillende (ICT) taken
• Gevorderde computerkennis en -vaardigheden (webdesign, webbeheer, apps, hardware, software)
• Je eigen persoonlijke leerwensen bespreken en hierover afspraken maken met je begeleider; dit kan praktisch zijn (zoals computer- of taalvaardigheden) of persoonlijk (denk aan meer zelfvertrouwen krijgen).

 

Organisatie heeft te bieden:

Tijdens de uitvoering van de activiteiten krijg je aanwijzingen van een ervaren collega op het gebied van Marketing en ICT. Hij/zij is je begeleider en eerste aanspreekpunt. Daarnaast is er een coach die je helpt bij het maken van stappen in je persoonlijke ontwikkeling.

 

 


 

→ Creatieve kunstenaar

 

Omschrijving van de werkzaamheden

 • Maken en bedenken van kunst gemaakt van grondstoffen. Van afval dat niet hergebruikt kan worden
 • Uitlenen en/of het verkopen van gemaakte kunst aan instellingen en bedrijven
 • Het ophalen van grondstoffen bij diverse aanbieders
 • Het sorteren van grondstoffen voor gebruik
 • Afvoeren van grondstoffen die niet-herbruikbaar zijn
 • Werken met zeefdruk apparatuur

 

Welke vaardigheden ontwikkel je?

 • Creativiteit; door nieuwe ideeën te bedenken voor kunstprojecten en te bespreken met collega’s
 • Overleggen en samenwerken; door samen te werken met collega’s aan (kunst) projecten)
 • Zelfstandigheid en verantwoordelijkheid, door zelfstandig te werken aan (kunst) projecten.
 • Leren werken met verschillende technieken en gereedschappen.
 • Zeefdrukken (basis)
 • Het bewust hergebruiken van afvalproducten in de eigen omgeving (milieu)
 • Het leren bespreken van je eigen persoonlijke leerwensen en hierover afspraken te maken met je begeleider

Organisatie heeft te bieden:

Tijdens de uitvoering van de activiteiten krijg je aanwijzingen van een ervaren collega op het gebied van kunst en zeefdrukken. Hij/zij is je begeleider en eerste aanspreekpunt. Daarnaast is er een coach die je helpt bij het maken van stappen in je persoonlijke ontwikkeling.

 

 


 

→  Adminstratieve medewerker / receptionist

 

 

Omschrijving van de werkzaamheden

 • Ontvangen, doorsturen en te woord staan van bezoekers
 • Het geven van algemene informatie
 • Bijhouden van afspraken en reserveringen in de computer agenda.
 • Aannemen en verwerken van telefoongesprekken.
 • Inkomende post verspreiden binnen de organisatie
 • Overige voorkomende werkzaamheden

Welke vaardigheden ontwikkel je?

 • Communicatieve en sociale vaardigheden; denk aan het op passende wijze ontvangen en doorverwijzen van bezoekers en het samenwerken met collega’s
 • Overleggen en samenwerken; door samen te werken met anderen
 • Zelfstandigheid en verantwoordelijkheid, door zelfstandig te leren werken aan administratieve taken.
 • Servicegerichtheid door te luisteren naar gasten en in te spelen op hun wensen
 • Computervaardigheden zoals Email, Word, Excel en internet.
 • Aannemen en verwerken van telefoongesprekken, maken telefoon- en terugbel notities
 • Omgaan en kennis maken met mensen van verschillende leeftijden en culturen
 • Het (verder) ontwikkelen van de Nederlandse taal
 • Het leren bespreken van je eigen persoonlijke leerwensen en hierover afspraken te maken met je begeleider

Organisatie heeft te bieden:

Tijdens de uitvoering van de activiteiten krijg je aanwijzingen van een ervaren collega op het gebied van Marketing en ICT. Hij/zij is je begeleider en eerste aanspreekpunt. Daarnaast is er een coach die je helpt bij het maken van stappen in je persoonlijke ontwikkeling.

 

 


 

→  Schoonmaakster

 

Omschrijving van de werkzaamheden

• Reinigen van algemene ruimten (werkruimten, sanitair en keuken)
• Klaarleggen, aanvullen en opruimen van producten en materialen
• Verzamelen, scheiden en afvoeren van afval
• Bijhouden van voorraad schoonmaakmaterialen, schoonmaakmiddelen, toilet-
artikelen.
• Signaleren en melden van gebreken in het gebouw bij de beheerder

 

 

Profiel vrijwilliger

• Sociale en communicatieve vaardigheden; bijvoorbeeld het op passende wijze omgaan met bezoekers en het samenwerken en overleggen met collega’s
• Servicegerichte instelling; zoals het aanpassen van de volgorde van werk als dat nodig is
• Plannen en organiseren; door het werk in stappen en in tijd leren in te delen
• Zelfstandigheid en verantwoordelijkheid; door het werk binnen de afgesproken tijd te doen
• Instructies en procedures opvolgen; door het nakomen van afspraken die in het Beginstation gelden
• Kennismaken en omgaan met mensen van verschillende culturen en leeftijden
• (Verder) ontwikkelen van de Nederlandse taal
• Het leren bespreken van je eigen persoonlijke leerwensen en hiervoor afspraken maken met je begeleider; dit kan praktisch zijn (zoals taal- of computervaardigheden) of persoonlijk (zoals meer zelfvertrouwen krijgen).

 

 

Organisatie heeft te bieden

Tijdens de uitvoering van de activiteiten krijg je instructies van je begeleider. Hij/zij is ook je eerste aanspreekpunt voor vragen. Tevens is er een coach die je helpt bij het zetten van stappen in je persoonlijke ontwikkeling.